Tradycyjnie początek stycznia jest okazją do spotkania w którym uczestniczą przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, parlamentarzyści, twórcy i liczne osoby które swą pracą przyczyniają się do rozwoju Powiatu.

Na spotkanie zapraszali przewodniczący rady powiatu Piotr Osmólski i starosta Marek Chciałowski.

Marek Chciałowski, składając noworoczne życzenia, przypominał, że 2018 jest rokiem wielu jubileuszy – 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie i 600-lecia parafii Przemienienia Pańskiego. Zaznaczył również że udało się nam zakończyć budowę nowego budynku starostwa.

Spotykamy się tutaj w gronie przyjaciół, niech spotkania i rozmowy będą mostem, który będzie jednoczył nas wszystkich i sprawiał, że powiat garwoliński na mapie Mazowsza, stanie się miejscem, jedności i dobrej współpracy.

Życzenia złożyli obecni na spotkaniu goście:
Dziekan dekanatu garwolińskiego, ks. prałat Ryszard Andruszczak, wicemarszałek senatu RP – Maria Koc, poseł RP Grzegorz Woźniak, była poseł Stanisława Prządka, Ewa Orzełowska wicemarszałek województwa, radni sejmiku województwa mazowieckiego Marian Piłka i Krzysztof Żochowski, dyrektor siedleckiej delegatury MUW Marek Renik,

Podczas spotkania starosta i przewodniczący wręczyli specjalne podziękowania za wkład w rozwój powiatu. W gronie wyróżnionych znaleźli się: proboszcz parafii Mariańskie Porzecze ks. Jan Krajewski, założycielka Teatru Rękawiczka Izabela Rękawek, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Trojanowa Anna Mądra, prof. Zbigniew Gnat-Wieteska, prezes firmy Czan Wiesław Sowa, prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek Krześniak, skarbnik powiatu Józef Zając, firma AkzoNobel.